Oulun yliopisto

Oulun yliopisto tarjoaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle laadukkaita täydennyskoulutuksia lähi- ja verkkototeutuksena. Tutkimusperusteiset koulutukset tarjoavat osallistujille monipuolisia mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Koulutukset ovat työelämälähtöisiä ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan asiakkaiden tarpeet.

Tutustu täydennyskoulutuksiin