Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) on Pohjois-Suomen oppilaitosten osaamis- ja kehittämistarpeiden erityisasiantuntija ja valtakunnallinen henkilöstön osaamisen kehittämisen edelläkävijä.

Amokilla on vahva kokemus laaja-alaisesta osaamis- ja tutkimusperusteisesta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta sekä hanketoiminnasta monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa. Amok vastaa tulevaisuuden haasteisiin ennakoimalla osaamistarpeita ja tukemalla opettajan osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Tarjoamme osaamisen kehittämisen palveluita mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • ohjaus ja uraohjaus
 • osaamisperusteisuus
 • arviointi
 • henkilökohtaistaminen
 • pedagogiset menetelmät ja erilaiset oppimisympäristöt
 • johtaminen ja kehittämistoiminnan ohjaaminen
 • laadun kehittäminen
 • työelämäpedagogiikka
 • hyvinvointi ja positiivinen pedagogiikka
 • digipedagogiikka
 • erityispedagogiikka
 • tasa-arvo ja syrjäytymisen ehkäisy
 • yhteisöllisyys ja osaamisen tukeminen

Tutustu OAMKin AMOKin koulutuksiin.