Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin tehtävänä on vahvistaa kuntien palveluita oppimisen ja koulunkäynnin tuessa.

Valterin monipuoliset täydennyskoulutukset tarjoavat työkaluja työntekijän arkeen. Tarjolla on valtakunnallisia, alueellisia ja koulukohtaisia koulutuksia niin varhaiskasvatuksen kuin opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä sidosryhmille. Koulutuksia järjestävät valterilaiset opetuksen ja oppimista tukevan kuntoutuksen asiantuntijat lähi- ja/tai etätoteutuksin.

Valterilainen osaaminen saa tunnustusta sille perusopetuslain nojalla määrätystä tehtävästä järjestää opetusta sekä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtäviä oppilaille, jotka tarvitsevat perusopetuslain 17§:ssä tarkoitettua erityistä tukea näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, kieleen ja kommunikointiin, autismikirjoon ja vuorovaikutukseen, neurologisiin tai muihin pitkäaikaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen liittyvän vaikeuden takia.

Valterissa yhdessä tekeminen, monialaisuus ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen ovat toimintamme kulmakiviä. Jopa 70 % Suomen kunnista hyödyntää Valterin palveluja ja asiantuntemusta joko varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen arjessa. Kokemuksemme ja osaamisemme kehittyy vuosittain lähes 1 000 konsultoivalla ohjauskäynnillä, 450 tukijaksovuorokaudella ja yli 10 000 koulutettavapäivällä.

 

Tutustu